מה עושים עכשיו?

 אל תישארו ללא ייצוג הולם. עבירות נהיגה מופרזת הינן מהנפוצות שבעבירות התעבורה. ייצוג על ידי עורך דין תעבורה מומחה,מבטיחה ייצוג הולם שמחייב הכרה מעמיקה לנהלים התחום נהיגה במהירות מופרזת.


מה אומר החוק?

בהתאם לתקנה 54 חל איסור על ציבור הנהגים, לנהוג במהירות העולה על הקבוע בתקנות. 

דרגות חריגה מהמהירות המותרת והענישה בצידה: 

20 קמ”ש מעל המותר בנהיגה בדרך עירונית או 25 קמ”ש מעל המותר בדרך בינעירונית – קנס 250 ש”ח ללא נקודות.

21-30 קמ”ש מעל המותר בדרך עירונית או 26-40 קמ”ש מעל המותר בדרך בינעירונית – קנס 750 ש”ח ו- 8 נקודות.

31-40 קמ”ש בדרך עירוני ת או 41-50 קמ”ש בדרך בינעירונית – קנס 1,500 ש”ח ו- 10 נקודות.

הזמנה לדין בעבירות מהירות: 41 קמ”ש מעל המותר בנהיגה בדרך עירונית או 51 קמ”ש מעל המותר בדרך בינעירונית – זימון לדיון בבית משפט לתעבורה וזימון לשימוע בפני קצין משטרה על החלטת פסילת רישיון נהיגה למשך 30 יום.

שלילת רישיון. בכל מקרה של הזמנה לדין, רשאית משטרת ישראל לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג באורח מיידי ל- ‎30 יום, זאת כאקט מנהלי המונע מנהג מסוכן להמשיך לנהוג.


**אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. כל הנוקט פעולה או נמנע מנקיטת פעולה לאור האמור לעיל עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.**

 .